Hospitalsenheden Vest, Herning

Kvinde-barn & dagpsykiatrien

"Vi har altid haft et fint samarbejde med Jørgen Friis Poulsen. De leverer til tiden, og pris og kvalitet er i orden. Men lige så vigtigt er det, at de ved, hvordan man agerer i et hospital, der er i drift. De tilrettelægger arbejdet, så støj- og støvgener er begrænsede, og de har en god fornemmelse for etik og omgang med personale og patienter. Derfor har vi i tidens løb brugt Jørgen Friis Poulsen til en række om- og tilbygninger, bl.a. af et kvinde-barn center, Dag Kirurgisk Enhed og Distriktspsykiatrien."

Thorkil Vandborg, afdelingsleder
Hospitalsenheden Vest, Herning

Tryk her for at se referenceblad