Der har været hektisk aktivitet på den gode måde hos JFP på Sjælland siden slutningen af sommerferien. For siden slutningen af juli og frem til midten af oktober, foretager vi aflevering af  ikke færre end 615 boliger – fordelt på fire projekter:

Grønttorvet i Valby, hvor JFP for ejendomsudviklingsselskabet CALUM har opført 83 boliger fordelt på tre blokke med både etagebyggeri og rækkehuse. Vi begyndte på projektet i januar 2016.

Valby Maskinfabrik, hvor JFP har opført 66 boliger for de Forenede Ejendomsselskaber. Projektet består foruden boligerne også af et kontorhus på cirka 3.000 m²., hvor JFP har bygget råhuset, og et fælleshus på cirka 1.500 m². med cafe og forsamlingslokaler til beboerne i området. Projektet blev påbegyndt i december 2015.

Terrassehaven i Irmabyen, hvor JFP har opført 139 lejligheder for Elf Development. Terrassehaven blev påbegyndt i november 2015, og består ud over de 139 boliger på i alt ca. 12.600 m² også af kælderarealer og parkeringskælder, samt udearealer. I Irmabyen påbegynder JFP – også for Elf Development – næste byggeri, byggefelt 7 i oktober måned, hvor vi skal opføre yderligere 46 ejerboliger.

Nimbusparken, hvor JFP i totalentreprise for De Forenede Ejendomsselskaber har opført et kollegiebyggeri på 145 værelser og 182 studielejligheder samt fællesarealer med tilhørende udearealer og tekniske installationer. JFP har arbejdet på projektet siden efteråret 2015 og forventer aflevering i oktober 2017. 

Irmabyen