I knap tre år har JFP været i gang med at renovere 390 boliger i Grønnedalsparken i Skanderborg: En gennemgribende renovering af alle boliger og udenomsarealer, som har løftet hele området og gjort det lyst og helt anderledes venligt at færdes i. Forleden kunne JFP’s medarbejdere begynde at pakke skurvognene sammen og forlade området, da det færdige projekt blev afleveret til bygherre. Dermed mangler kun en smule beplantning af træer og buske, som er sæsonbestemt og således først bliver udført i efteråret.

De 390 boliger fordeler sig på både etageblokke og 2-etagers rækkehuse. Etageblokkene har fået nye facader, tag, altaner og indgangspartier. Herudover er samtlige badeværelser renoveret, og der er etableret nyt ventilationsanlæg i alle boligerne. For 76 af boligerne har JFP etableret elevatorer i opgange, ligesom der er foretaget mindre indvendige ombygninger med fokus på øget tilgængelighed - blandet andet nye badeværelser og køkkener. Ud over de 76 boliger, som er ombygget med øget tilgængelighed, har de resterende 314 boliger været beboede i byggeperioden.

Grønnedalsparken Skanderborg Boligrenovering