Det kommende domicil for HK MistVest midt i Herning er for alvor ved at tage form. Sammen med HK MidtVest tog JFP Murer & Tømrer første spadestik til byggeriet i februar, og alt forløber planmæssigt og skrider frem efter tidsplanen. Det betyder at murstensfacaderne er færdige, og vi er i fuld gang med at montere alufacadepartier.
Taget er tæt, og de tekniske installationer under loftet er ved at være færdige. Herefter går maleren i gang med at spartle og male vægge, inden de nedstroppede sænkede Troldtekt-loft bliver monteret.

Bygningen kommer til at rumme lyse kontorer med glaspartier samt et stort mødelokale. Ligeledes vil der komme et stort og imødekommende receptionsområde. Gulvene bliver udført med gulvtæpper, klinker og træbelægning.

Sideløbende med opbygningen af den nye bygning, arbejder vi med renoveringen af en eksisterende bygning på cirka 1.000 m² med nye vinduespartier. Der bliver revet vægge ned indvendigt for at skabe nye store lyse kontorer. Desuden bliver der sat nye indvendige døre og vinduespartier ind, ligesom lofter og vægge bliver malet og der kommer nye gulvbelægninger – både gulvtæpper og gulve i polyurethan. Ligeledes bliver personaletoiletterne renoveret så de fremstår nutidige og i samme stil som resten af bygningen. Den nye tilbygning bliver udført i 2 plan og bygges sammen med den eksisterende bygning.

Foruden bygningerne skal JFP Murer & Tømrer stå for at etablere nye udenoms-arealer med tilhørende gårdmiljø samt nye belægninger.