Når en flok glade unger i slutningen af 2018 rykker deres hverdag ind i en spritny børnehave i Bording, er det JFP Murer & Tømrer, der har været med til at opføre de nye ramme for børnenes hverdag.

JFP Murer & Tømrer har indgået kontrakt med bygherren, Ikast-Brande Kommune på murerentreprisen, der indeholder jord/kloak, beton og murerarbejde. Vi påbegyndte arbejdet i begyndelsen af december, og entreprisen skal afleveres sammen med det øvrige byggeri medio december 2018.

Børnene i den nye børnehave får cirka 1.200 m² at boltre sig på. Børnehaven er opdelt i to børnehave-teams samt en vuggestuegruppe med tilhørende fællesarealer, birum og personalefaciliteter. I tilknytning til børnehaven bliver der desuden indrettet ankomst- og parkeringsforhold samt legepladser med tilhørende udebygninger.

Projektet er tegnet af Søren Andersen arkitekter og ingeniør er DRIAS rådgivende ingeniører.