I februar i år kunne JFP underskrive totalentreprisekontrakten på Generationernes Hus sammen med tre direktører for de tre magistrater i Aarhus Kommune og direktøren for Brabrand Boligforening, der alle fire er bygherrer på opgaven. Siden har JFP holdt møder med bygherrerne, rådgiverne og repræsentanterne for de kommende brugere - og arbejdet med projektering af det banebrydende projekt.

Mandag d. 18. december blev byggetilladelsen udstedt, og sammen med bygherrerne har vi fastsat datoen for første spadestik til den 5. januar 2018, hvor vi således endelig - også fysisk - kan komme i gang med byggeriet på havnefronten i Aarhus.

Generationernes Hus er et projekt til en samlet entreprisesum på omkring 365 mio. kroner. Byggeriet skal samle ældreboliger, plejeboliger, handicapboliger, familieboliger, ungdomsboliger og børnegrupper i én sammenhængende bygning. Byggeriet omfatter 200 pleje- og ældreboliger, 40 familieboliger, 40 ungdomsboliger og 24 handicapboliger. Ud over boligerne indeholder projektet også en daginstitution med ni børnegrupper fordelt på både vuggestue og børnehave, samt fælles ude- og indearealer og en række værksteder og aktivitetsrum. Der skal i alt bygges cirka 32.000 kvm. inklusiv cirka 3.000 kvm. kælder.

Byggeriet skal efter planen afleveres i begyndelsen af 2020.