Kongegården i Silkeborgs sydby, hvor JFP i øjeblikket er i fuld gang med at opføre et helt nyt boligkvarter, begynder efterhånden så småt at tage form. Den kommende P-kælder som er en del af byggeriet er opført og støbning af kældre på de øvrige blokke er stort set afsluttet.  Elementmontagen er opstartet på en del af byggefeltet, så byggeriet dermed løfter sig fra jorden og bliver synligt i bybilledet.

Byggeriet omfatter blandt andet de 76 almennyttige boliger, som Boligselskabet AAB står bag. På to af disse blokke har JFP påbegyndt elementmontagen og mere eller mindre rejst stueetagen. Dette arbejde fortsætter de kommende 16 uger. I én blok arbejder vi stadig med at støbe kælder, mens vi på den sidste blok er i gang med terrændæk. Sideløbende arbejder vi på Solar-bygningen, der skal bibeholdes og rumme 16 AAB-boliger på 1. sal, samt en Rema 1000-butik i stueetagen. Denne bygning er snart lukket af med glaspartier på 1 sal. Her pågår de indvendige arbejder, mens vi begynder på det udvendige murværk i stueetagen om kort tid og således følger tidplanen.

Foruden AAB-boligerne står JFP Invest selv bag opførelsen af 40 ejerlejligheder og 16 rækkehuse i området. Her har JFP støbt kælder i en del af byggeriet, mens vi på den sidste af i alt tre blokke er i gang med fundamenter og terrændæk. Her starter elementmontagen i uge 23 med indvendige kældervægge og etagedæk, og fortsætter derefter på de øvrige blokke de næste 13 uger.

Det er forventningen, at sidste etape af byggeriet bliver afsluttet i 2018. Salget af ejerlejligheder og rækkehuse bliver varetaget af Nybolig v/Jesper Lyngsø og Bolig One v/Thomas Jørgensen, som kan fortælle, at der er stor interesse for projektet, og at de første lejligheder allerede er solgt, mens mange er skrevet op til de resterende boliger. Interesserede købere kan dog stadig rekvirere salgsprospekt og skrive sig op til en af de nye boliger.