Der var forleden pølser og vand til alle på byggepladsen i Rødovre, hvor JFP Murer & Tømrer bygger en ny sorteringshal for Marius Pedersen. Der var nemlig rejsegilde på erhvervsbyggeriet.
Her udfører vi foruden sorteringshallen også ombygningen af en lagerhal, som fremover skal danne rammen som opholdsrum for virksomhedens mandskab, ligesom der skal laves nyt værkførerkontor. Desuden bygger vi ny brovægt og tankplads for lastbiler og nye nedkørselsramper for aflæsning af lastbiler. Vi skal ydermere reetablere cirka 2.000 m² belægninger.

Ved rejsegildet var tankpladsen, brovægten og ramperne på forpladsen færdige, og vi er godt i gang med at færdiggøre de nye lokaler for mandskabet i bygning A.

For JFP Murer & Tømrer har byggeriet været en spændende proces. Ikke mindst fordi vi bygger under særlige forhold, som skaber daglige udfordringer: Hverdagen skal selvfølgelig fungere for Marius Pedersen under hele byggeprocessen. Det giver trafikale udfordringer og meget lidt plads at bygge på, så det stiller krav til logistikken og informationsniveauet. Heldigvis er vi vilde med udfordringer. Vi bygger mange steder på pladsen på én gang. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har en tæt og god dialog med Marius Pedersen, som vi værdsætter højt. Vi har tidligere bygget for og i samarbejde med Marius Pedersen – blandt andet i Herning – og er glade for det gode samarbejde.

Marius Pedersen Rejsegilde 3