Det er knap et år siden, at JFP for alvor tog fat på tredje opgave på det kommende supersygehus DNV i Herning: Råhus-/lukningsentreprisen på Service- og Teknikbyen. I februar begyndte vi på elementmontagen – og forleden kunne håndværkerne på pladsen fejre at en milepæl var nået: Sidste betonelement er monteret.

Opførelsen af DNV Service- og Teknikby omfatter ca. 7.300 m² byggeri, fordelt på to bygninger i en etage. Servicebyen bliver bygget op omkring den centrale varemodtagelse samt affalds- og linnedcentralen, som udgør kernefunktionen i bygningsafsnittet. Desuden kommer servicebyen til at indeholde blandt andet centralkøkken, sterilcentral, apotek, post, arkiver og kælder. Den ene bygning får teknikhus på taget. Byggeriet rummer også fælles kontorer og personalefaciliteter med garderobe, motionscenter, omklædning og bad. Bygningen bliver udført som bygningsklasse 2020.

Det er primært JFP Murer & Tømrers egne folk, der udfører murer og betonarbejdet på Service- og Teknikbyen, som efter planen skal afleveres til bygherren i december 2017.