Der var solskin over Nystedvej i Herning på mange måder forleden. Solen skinnede ned over den nye sorteringshal, som JFP Murer & Tømrer gennem 3,5 måneder har arbejdet på for GLS. Og det var en tilfreds bygherre, der modtog bygningen:

”Når man har et projekt som dette, hvor vi som bygherre sideløbende kører et andet projekt, og tingene skal spille sammen, kræver det dialog og tæt samarbejde. Det føler jeg, at vi har haft med JFP Murer & Tømrer, og vores ønsker og krav undervejs er blevet efterkommet. Fra begyndelsen har vi stillet krav om, at arbejdet blev udført på relativt kort tid, hvilket også har krævet en god dialog. Fra vi første gang henvendte os til JFP Murer & Tømrer, gik der ikke lang tid, før vi kunne gå i gang med byggeriet, og JFP Murer & Tømrer har overordnet set nået de mål og delmål, der var sat op. De dele af arbejdet, som er leveret af JFP Murer & Tømrers folk, har simpelthen været super. De ansatte er både flinke, dygtige og fleksible, så vi vil gerne arbejde sammen med JFP Murer & Tømrers egne folk igen, og anbefaler også gerne andre at gøre det,” siger direktøren for GLS i Herning, Flemming Andersen.

JFP Murer & Tømrer har opført lagerhallen - på godt 500 m². i totalentreprise. Undervejs i byggefasen fik GLS – fem uger for tidligt – leveret det nye sorteringsanlæg. Men heldigvis lykkedes det i fællesskab at håndtere det, så sorteringsanlægget kunne komme i brug, mens JFP Murer & Tømrer arbejdede på projektet.

Foruden lagerhallen med fem porte har JFP Murer & Tømrer også etableret personalefaciliteter og toiletfaciliteter i den nye hal. Og desuden stået for 875 kvm. ny belægning omkring den nye bygning, samt ny indkørsel og udvendig belysning.

Byggeriet er opført i sandwich-facadeelementer som den eksisterende bygning. Taget er udført i TTS-elementer og galvaniserede ståltrapezplader. Der er etableret ovenlysvinduer i taget som i den eksisterende bygning.