Byggeriets bedste arbejdsplads?

JFP a/s vil være byggeriets foretrukne totalentreprenør - og byggeriets bedste arbejdsplads. Det kræver, at vi konstant har fokus på alle aspekter i byggeriets faser – ikke mindst arbejdsmiljø og sikkerhed, trivsel og sundhed for medarbejdere og samarbejdspartnere under JFP’s ledelsesret.

JFP har en kronesmiley. Det viser, at vi har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat og således har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Jørgen Friis Poulsen a/s forpligter sig til:

  • At overholde gældende love og regler på arbejdsmiljøområdet
  • At forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser
  • At løbende forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøsystemet
  • At stille de nødvendige ressourcer til rådighed


Hos Jørgen Friis Poulsen a/s forventer vi:

  • At alle medarbejdere overholder JFP’s arbejdsmiljøpolitik
  • At alle bidrager til at skabe sunde og sikre arbejdspladser
  • At alle stræber efter en høj standard for arbejdsmiljø
  • At ledere er engagerede i arbejdsmiljøarbejdet
  • At medarbejdere og ledere til enhver tid har de rette arbejdsmiljøkompetencer
  • At der er åben dialog mellem medarbejdere og ledere